کاربرد هیدرومد

قابل استفاده در تخصص های پزشکی زیر برای درمان بخش قابل توجهی از بیماری ها
ارتوپدی
مغزو اعصاب و ستون فقرات
قلب و عروق
روماتولوژی
زنان، زایمان و نازائی
توانبخشی و فیزیوتراپی
کاردرمانی و طب فیزیکی
طب سالمندی