پروتکل و راهنمای انجام تمرین های درمانی هیدروتراپی

8-تمرین در آب با رویکرد درمانی روی اندام های فوقانی

مفصل شانه

معرفی آسیب های شایع مفصل شانه و اولویت های تمرینی درمان آن ها :

2.اسپرین شانه اکرومیوکلاویکولار: این آسیب به عنوان شانه جدا شده نیز شناخته می شود. رباط اخرمی-ترقوه ای و احتمالا رباط غرابی-ترقوه ای را نیز درگیر می کند. شایع ترین سازوکار آسیب، ضربه به طرف فوقانی خلفی شانه است. این آسیب می تواند با افتادن روی شانه یا روی دستی که کاملا کشیده شده است اتفاق بیفتد. همچنین می تواند با یک آسیب که در آن دست از بدن دور می شود رخ دهد.
اولویت های تمرینی:
a.احیاء کامل دامنه حرکتی مفصل
b.تقویت تمامی عضلات شانه