وبلاگ هیدروجیم

2 (2)
فواید هیدروجیم

در آب به علت كاهش وزن، فشار وارد شده بر مفاصل برداشته شده و مي توان بدون آسيب به مفاصل…

back51)
چرا هیدروجیم

امروزه در جوامع گوناگون با توجه به ارتقاء سطح دانش بشر توجه به مقوله سلامت و تندرستي بيش از پيش…

hydromed
کاربرد هیدرومد

قابل استفاده در تخصص های پزشکی زیر برای درمان بخش قابل توجهی از بیماری ها ارتوپدی مغزو اعصاب و ستون…