درباره هیدروجیم

مجوعه هیدروجیم باهدف رشد جامع ورزشی کشور وبه ویژه ورزش های آبی اقدام به همکاری با بهترین شرکت های روز دنیا نموده تابتواند در این مسیر قدمی هرچندکوچک بردارد

سیتیکو اسکن ایران

نماینده انحصاری تجهیزات هیدروجیم از کمپانی آکواتیکس ایتالیا در ایران