مقالات

photo_۲۰۱۸-۰۹-۱۲_۲۲-۱۲-۳۶
تردمیل آبی

تردمیل آبی جایگزین مناسبی برای حرکت های بیومکانیکی در محیط خشک بوده و شرایط ایده آلی برای ورزش در آب…

Sundale-rehabilitation5
چرا هیدورمد

با توجه به جایگاه آب در درمان خیلی از بیماری ها و در نظر گرفتن افزایش سن و درگیری درصد…

Hydro-Physio-GHH-006
فواید هیدرومد

در هیدرومد به علت خاصیت شناوری آب، فشار از روی مفاصل بیمار برداشته شده و احساس درد در ناحیه آسیب…