مقالات

تمرین تاباتا در آب
تمرین تاباتا در آب

معرفی تمرینات آبی در هیدروجیم: 14-تمرین تاباتا در آب *یکی از محبوب ترین اشکال از تمرینات با فاصله زمانی و…

(رقص در آب (آگوا زومبا
رقص در آب

معرفی تمرینات آبی در هیدروجیم: 13-رقص در آب(آگوا زومبا) *یک برنامه هوازی و تناسب اندام شامل حرکات الهام گرفته از…

بوکس در آب
بوکس در آب

معرفی تمرینات آبی در هیدروجیم: 12-بوکس در آب – تمرینات مربوط به بوکس در یک سطح جدید همراه با مقاومت…

حرکات کششی در آب
حرکات کششی در آب

معرفی تمرینات آبی در هیدروجیم: 11-کشش -حرکات آرام و مخصوصی که برای مدت زمانی نگه داشته و انجام می شود…