This post is also available in: enEnglish (English)

مقالات

تمرین تاباتا در آب
تمرین تاباتا در آب

This post is also available in: English (English)معرفی تمرینات آبی در هیدروجیم: 14-تمرین تاباتا در آب *یکی از محبوب ترین…

(رقص در آب (آگوا زومبا
رقص در آب

This post is also available in: English (English)معرفی تمرینات آبی در هیدروجیم: 13-رقص در آب(آگوا زومبا) *یک برنامه هوازی و…

بوکس در آب
بوکس در آب

This post is also available in: English (English)معرفی تمرینات آبی در هیدروجیم: 12-بوکس در آب – تمرینات مربوط به بوکس…

حرکات کششی در آب
حرکات کششی در آب

This post is also available in: English (English)معرفی تمرینات آبی در هیدروجیم: 11-کشش -حرکات آرام و مخصوصی که برای مدت…