مقالات

(رقص در آب (آگوا زومبا

25 Oct: رقص در آب

معرفی تمرینات آبی در هیدروجیم: 13-رقص در آب(آگوا زومبا) *یک برنامه هوازی و تناسب اندام شامل حرکات الهام گرفته از…