آبدرمانی و ورزش در آب

آب درمانی و ورزش در آب:

*روش مفیدی برای افزایش فعالیت

*دمای استخر دمای مرکز بدن را حین ورزش کردن در حد طبیعی نگه می دارد تا قدرت کلی بدن حفظ شود

*خاصیت شناوری و رانش آب حمایت لازم را از بیمارانی به عمل می آورد که نمی توانند روی زمین سفت راه بروند و ضمناً مقاومت ملایمی را در برابر حرکت های تمرینی ایجاد می کند.