شرکت بنیان ارمغان تجارت کویر یزد

درباره شرکت بنیان ارمغان تجارت کویر یزد

اعم فعالیت های شرکت بنیان ارمغان تجارت در زمینه تولید این تجهیزات در ایران:

۱- استقرار در پارک علم و فن آوری یزد

۲- انجام مطالعات لازم در خصوص مواد و تجهیزات مورد نیاز تولید

۳- تولید نمونه اولیه

۴- دستیابی به اطلاعات مشتریان بالقوه این تجهیزات از طیف های مختلف دولتی، خصوصی و غیره

۵- برقراری ارتباط با انجمن وزش های آبی در راستای معرفی این محصولات در سطح کشوری

۶- برقراری ارتباط با متخصصان ارتوپدی و ستون فقرات در سراسر کشور در خصوص معرفی علمی این تجهیزات در سراسر کشور

۷- تعامل با برخی از مراکز و فروشگاه های ورزشی، شرکت های تجهیز استخر و … در سراسر کشور