مرکز مشاوره هیدروجیم

مرکز مشاوره هیدروجیم در اوایل سال ۱۳۹۶ شروع به فعالیت نموده است.این مرکز با توجه به نیاز هموطنان عزیز جهت دریافت اطلاعات در زمینه هیدروجیم، تجهیزات هیدروجیم و خدمات مشاوره در زمینه راه اندازی مراکز هیدروجیم دایر گردید. این مرکز همواره تلاش دارد جهت ارائه خدمات مربوطه به هموطنان عزیز در بهترین سطح ممکن قدم بردارد.

در این راستا شما می توانید جهت دریافت خدمات به شرح زیر:

اطلاعات در زمینه هیدروجیم و تجهیزات هیدروجیم 

مشاوره در زمینه راه اندازی مراکز هیدروجیم

 از طریق تکمیل و ارسال فرم زیر با کارشناسان هیدروجیم در ارتباط باشید و یا با شماره ۴۴۸۱۷۸۳۲۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.