پروتکل و راهنمای انجام تمرین های درمانی هیدروتراپی

5-فواید تمرین دامنه حرکتی غیر فعال:
1.تمرینات دامنه حرکتی غیرفعال به حفظ سلامتی و انعطاف پذیری مفصل و بافت های نرم اطراف آن کمک می کنند. شناوری به آسانتر انجام شدن حرکت کمک می کند.
2.این نوع تمرین برای جلوگیری یا به حداقل رساندن سفتی یا کوتاهی عضله (انقباض غیر ارادی) کمک می کند.
3.می تواند رها سازی عضلانی را افزایش داده و گردش خون را در قسمت هایی از بدن که غوطه ور شده اند تحریک کند. این مطلب ممکن است به علت گرم ماندن بدن در سراسر طول جلسه تمرین وجود داشته باشد.
4.درد متوقف می شود. تمرینات دامنه حرکتی غیرفعال در آب، نیروهای فشاری اعمال شده روی مفاصل دردناک را حذف می کنند. بعلاوه درون ده حسی که بعلت غوطه وری در آب گرم بوجود می آید با درون ده درد مقابله کرده و در نتیجه باعث کاهش سطوح درد می شوند.
5.بیماران قادرند مراحل توانبخشی را زودتر از زمان ممکن خارج از آب شروع کنند.
6.تمرینات دامنه حرکتی غیر فعال به افزایش آگاهی از بدن در حین حرکت کمک می کنند.
7.درمان گر قادر است به راحتی بیماران بی تجربه یا کسانی را که درد بسیاری دارند برای دستیابی به حرکات گوناگون در آب قرار دهد.
8.تمرین دامنه حرکتی غیر فعال به کاهش گرفتگی و تنش عضلات کمک می کند.