تاثير آب درمانی در هیدرومِد بر سطح هورمون رشد

هورمون رشد چیست؟

هورمون رشد (GH) هورمونی است که از بخش پیشین هیپوفیز یا آدنوهیپوفیز رها می‌شود. هورمون رشد یا سوماتوتروپین ساختمانی پروتئینی دارد. در کل هدف این هورمون، افزایش بیوسنتز پروتئین در سلول‌های بدن است.

طبق تحقیقاتی که انجام شده‌است، محققین به این نتیجه رسیدند که GH اثر خود را با استفاده از انواعی از پروتئین‌ها تحت عنوان سوماتومدین‌ها به سلول‌ها القا می‌کند چراکه با القای هورمون رشد به سلول در شرایط In vitro تغییر زیادی در رشد آن‌ها مشاهده نگردید.

همچنین تحقیقات نشان داده است که ورزش به خصوص اگر همراه با حرکات دست‌ها باشد، می‌تواند محرک تولید GH باشند (یکی از دلایل رشد قدی بسکتبالست‌ها شاید همین موضوع باشد).

میزان ترشح هورمون رشد در کودکان در ساعات اولیه خواب، بسیار زیاد است بنابراین کودکی که دچار کمبود خواب یا بی نظمی در خواب باشد، در رشد او اختلال رقم می خورد.

هم کمبود و هم زیادی مقدار هورمون رشد باعث حالات مختلفی از بیماری می شود. این اختلالات ممکن است ناشی از ناهنجاری هایی در غده هیپوفیز، هیپوتالاموس یا سلول های هدف هورمون باشد.

 هورمون رشد ممکن است در نتیجه کمبود این هورمون و یا ناشی از پاسخ گیرنده معیوب به هورمون رخ دهد.

این امر می تواند منجر به به تعویق افتادن رشد و یا عدم موفقیت شود، اگر چه این به سنی بستگی دارد که در آن کمبود آغاز شده است. 

اثرات کمبود هرمون رشد:

اثرات کمبود هورمون رشد با توجه به سن فرد آسیب دیده متفاوت است.برای مثال، اگر کمبود در دوران کودکی رخ دهد، می تواند منجر به موارد زیر شود:

شکست در رشد

قد کوتاه

تاخیر در بلوغ جنسی.

اگر کمبود هورمون رشد در بزرگسالان رخ دهد، می تواند منجر به افزایش جرم چربی و کاهش تود عضلانی و کاهش سطح انرژی و در نتیجه کاهش کیفیت زندگی شود.

در بزرگسالان, کمبود هورمون رشد انسانی می تواند باعث بروز مشکلات مختلفی از جمله:

اضطراب و افسردگی

افزایش چربی در دور کمر

افزایش خطر بیماری های قلبی و سکته قلب

ضعیف عضلات و استخوان ها

ضعف، خستگی

کاهش توانایی تفکر

آب درمانی در رشد افراد

تاثیر تمرین در آب در هیدرومد بر هرمون رشد:

در پژوهش به بررسي تاثير هشت هفته تمرين منتخب در آب در هیدرومِد برسطح هورمون رشد پسران 9 تا 11 سال منطقه 6 تهران بود. 24 دانش آموز پسر غيرورزشکار بطور تصادفي انتخاب و در دو گروه تمرين (12 نفر) و گواه (12 نفر) قرار گرفتند.

در گروه تمرين و گواه به ترتيب ميانگين قد 133.67±6.47 و 136.45±5.58 سانتي متر، وزن 28.54±7.14 و 29.75±3.45 کيلوگرم، سن 9.767±0.29 و 9.39±0.35 سال، 15.46±1.18 BMI و 15.04±1.12 کيلوگرم بر مترمربع بود.

ابتدا از تمام آزمودني ها نمونه هاي خوني ناشتا 48 ساعت قبل از شروع تمرينات به منظور اندازه گيري سطوح هورمون رشد گرفته شد.

سپس آزمودني هاي گروه تمرين به مدت 8 هفته و هفته اي 3 جلسه و با شدت 60 تا 75 درصد حداکثر ضربان قلب بيشينه به تمرينات منتخب در آب پرداختند.

آزمودني هاي گروه کنترل در اين مدت هيچگونه فعاليت ورزشي نداشتند. پس از 8 هفته از تمامي شرکت کننده ها نمونه خوني گرفته شد.

براي بررسي دقيق آثار درون گروهي آزمون t همبسته نشان داد افزايش 26 درصدي هورمون رشد در گروه آزمايش معني دار بود اما در گروه گواه تغييرات معني دار نبود .

همچنين يافته آزمون t مستقل بيانگر عدم اختلاف معني دار مقادير هورمون رشد بين گروه ها در پيش آزمون و اختلاف معني دار آن در پس آزمون بود .

بطور کلي نتايج نشان داد انجام 8 هفته تمرين منتخب در آب به طور معني داري باعث افزايش هورمون رشد پسران 9 تا 11 سال شد.

منابع:

مسرور محمود*, پيري مقصود, بنايي فر عبدالعلي. تاثير هشت هفته تمرين در آب بر سطح هورمون رشد پسران 9 تا 11 سال.تحقيقات در علوم زيستي ورزشي : زمستان 1392 , دوره 3 , شماره 11 ; از صفحه 27 تا صفحه 38 .
بخش بهداشت و سلامت وب سایت نمناک

جهت مشاهده تجهیزات هیدروجیم و هیدرومِد (ورزش در آب و آبدرمانی تخصصی) اینجا کلیک کنید.

تماس بگیرید
تومان
تماس بگیرید
تومان
تماس بگیرید
تومان
تماس بگیرید
تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *