رمز خود را فراموش کرده اید ؟

در این مقاله تمریناتی برای بازتوانی دست و مچ دست در آب در هیدروجیم آورده شده است که برای بکارگیری بیماران و متخصصان ارتوپدی و فیزیوتراپی بسیار کمک کننده است
هیدروتراپی دست
کشش عضلات فلکسور مچ دست و انگشتان:  دست مبتلا را داخل آب در هیدروجیم بگذارید، به طوری که کف دست به سمت بالا و آرنج کاملا صاف باشد. اکنون با دست مقابل، دست سمت مبتال را بگیرید و مچ دست  را به عقب خم کنید تا کشش را در کف دست و جلوی مچ احساس
آب درمانی
تمرینات آبدرمانی مربوط به دامنه حرکتی اندام فوقانی با استفاده از چوب، میله یا شنایار هیدروجیم جلو آوردن بازجلو آوردن بازوها تا 90 درجه: کاملا صاف بایستید، میله ای را با هر دو دست در جلوی شکم خود نگه دارید، به طوری که آر نج ها کاملا صاف باشد. اکنون میله را با آرنج های
هیدروتراپی مفصل شانه
1. کشش عضلات پشت شانه:  دست هایتان را با آرنج صاف دور از بدنتان قرار دهید. اکنون هر دست خود را روی شانه سمت مقابل قرار دهدید، غب غب گرفته و چانه را به سمت گردن بکشید تا در قاعده جمجمه خود احساس کشش ملایمی کنید. سپس بازوها را به آرامی بلند کرده و به
در این مقاله سعی شده است انواع حرکات تمرینی در آب در هیدرومِد به روایت تصویر بیان شود: . . حرکت اول: به سمت جلو بدون خم شدن تنه راه بروید. حرکت دوم: به سمت عقب بدون خم شدن تنه راه بروید. حرکت سوم: با بازکردن هم زمان دستها در طرفین، به پهلو راه بروید.
بالا