رمز خود را فراموش کرده اید ؟

هیدروتراپی
ورزش در آب در هیدروجیم و آبدرمانی در هیدرومِد یکی از برنامه های عالی برای سلامتی و تقویت بدن و حفظ تناسب اندام است که می‌توان در استخرها و فضاهای آبی به راحتی انجام شود. د ر این مقاله به آموزش چند تمرین برای انجام در هیدروجیم و هیدرومد آموزش داده می شود.
آبدرمانی لگن
در این مقاله تمرینات و ورزش های بازپروری لگن در آب در هیدرومِد (فیزیوتراپی در آب لگن) مورد بررسی قرار گرفته است.
در این مقاله تمرین های آبی در قسمت عمیق هیدروجیم مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن در ادامه تقدیم حضور می گردد
بالا