رمز خود را فراموش کرده اید ؟

ورزش در آب و آب درمانی یکی از برنامه‌های تقویتی و ورزشی فوق‌العاده‌ای است که می‌توانید در استخر انجام دهید. بسیاری از فیزیوتراپ‌ها و پزشکان از این تکنیک برای درمان و توان‌بخشیِ بیمارانشان استفاده می‌کنند تا بیمار بتواند دوباره نیرو و قدرت خود را در طی فرآیند درمانی بازیابی کند. در این مطلب به تعریف
تمرینات مقاومتی اندام فوقانی با وزنه شناور یا پدال دستی در آب: .دور و نزدیک کردن بازوها با پدال دستی: بایستید به هر دست پدال دستی ببندید و دست ها را تا کمی پایین تر از سطح شانه ها از بدن دور کنید. اکنون به آرامی دست ها را با آرنج صاف به ران خود
تمرینات مربوط به دامنه حرکتی اندام فوقانی با استفاده از چوب یا میله در آب .چرخش به خارج بازو: کاملا صاف بایستید و میله ای را با ارنج های صاف بالای سر نگه دارید، طوری که کف دست ها رو به جلو قرار گیرد. اکنون میله را تا ناحیه سر پایین بیاورید به طوری که
4.دور و نزدیک کردن بازوها: کاملا صاف بایستید، دو انتهای میله ای را با دستان خود در جلوی بدن بگیرید طوری که کف دست ها رو به پایین و آرنج صاف باشد. اکنون بدون چرخش تنه و خم شدن آرنج ها، میله را کمک دست سالم در جلوی بدن به چپ و راست حرکت دهید.
3.دور کردن بازو از بدن: کاملا صاف بایستید، دو انتهای میله ای را با دستان خود بگیرید، طوری که کف دست سمت مبتلا رو به بالا، کف دست سالم رو به پایین قرار بگیرد و آرنج ها صاف باشد. اکنون با استفاده از میله، دست مبتلا را تا 90 درجه از بدن دور کنید طوری
2.عقب بردن بازوها: کاملا صاف بایستید، میله ای را در پشت خود با هر دو دست نگه دارید. اکنون دست های خود را با آرنج صاف به عقب ببرید تا در شانه مبتلا کشش را احساس کنید. این وضعیت را نگه دارید، سپس به حالت شروع تمرین بازگردید و تمرین را تکرار کنید. (عضلات اصلی
1.جلو آوردن بازوها تا 90 درجه: کاملا صاف بایستید، میله ای را با هر دو دست در جلوی شکم خود نگه دارید، به طوری که آرنج ها کاملا صاف باشد. اکنون میله را با آرنج های صاف تا سطح آب بالا بیاورید و نگه دارید سپس بازو ها را پایین آورده و به وضعیت شروع
تمرین های مربوط به مفصل شانه تمرینات فعال 5. دور و نزدیک کردن بازوها: به پشت روی سطح آب بخوابید و دست ها را نزدیک به سطح آب کنار بدن قرار دهید. اکنون در حالی که آرنج را صاف نگه داشته اید، دست ها را از بدن دور کنید و به بالای سرتان ببرید. به
تمرین های مربوط به مفصل شانه تمرینات فعال 4.گردش دست ها با آرنج صاف: کاملا صاف بایستید و دست ها را حدود 85 درجه از بدن دور کنید(شکل A) اکنون دست ها را با آرنج صاف مطابق شکل B چهار مرتبه به سمت عقب بچرخانید، سپس دو دست را پشت بدن در هم قلاب کنید
تمرین های مربوط به مفصل شانه تمرینات فعال 3.بالا بردن شانه ها: کاملا صاف بایستید، شانه های خود را بالا بیاورید و به گوش ها نزدیک کنید. این وضعیت را نگه دارید، سپس به حالت شروع تمرین بازگردید و تمرین را تکرار کنید. (عضلات اصلی حرکت: تراپزیوس رومبوئیدها، لواتوراسکاپولا، لاتیسیموس دورسی)
بالا